วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรม "มิตรภาพจีน-อาเซียน"

กิจกรรม"มิตรภาพจีน-อาเซียน"

               

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันพฤหัสบดีที่   3   กรกฎาคม   2557   เวลา   8.30 – 14.00  น.


                     ผู้อำนวยการศิริพันธุ์  สุพรรณนพ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม  “มิตรภาพจีน-อาเซียน” 
โดยคุณจิตติมา  โคตรานันต์  กรรมการที่ปรึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน 
มาเป็นเกียรติเข้าร่วมชมการแข่งขัน
นักเรียนจากโรงเรียน 11  โรงเรียน 14  ทีม เข้าร่วมการประกวดป้ายนิเทศ กิจกรรม  “มิตรภาพจีน-อาเซียน”
โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงาน และสัมภาษณ์ให้คะแนนในการประกวดป้ายนิเทศของแต่ละทีม

นักเรียนจากโรงเรียน 14  ทีม เข้าร่วมการแข่งขันการพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
ในกิจกรรม“มิตรภาพจีน-อาเซียน”


  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น